Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μήλα Ζαγορίν ΠΟΠ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ είναι σήμερα ο κυριότερος φορέας εμπορικής δραστηριότητας και ανάπτυξης της περιοχής του Ανατολικού Πηλίου και μία από τις πιο δυναμικές πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας μας. Το 1982 μάλιστα ανακηρύχθηκε συνεταιρισμός «πιλότος». Τα μήλα Ζαγοράς θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο και η αναγνώριση αυτή επισφραγίζεται το 1996 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ετικέτα «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης».

Μήλα Ζαγορίν ΠΟΠ