Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Θρούμπα Θάσου ΠΟΠ

Η Θρούμπα Θάσου ή Θασίτικη, αποτελεί άριστη ύλη για την παραγωγή αλατισμένης ελιάς. Η καλλιέργεια της ελιάς στο νησί της Θάσου είναι συνυφασμένη από αρχαιοτάτων χρόνων με την ιστορία του νησιού. Καταναλώνεται ως νωπή (ξηράλατη) επιτραπέζια ελιά.

Θρούμπα Θάσου ΠΟΠ