Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Τελεμές

Ο τελεμές είναι ένα είδος μαλακού λευκού τυριού, το οποίο οπτικά μοιάζει αρκετά με τη φέτα. Παρασκευάζεται από πρόβειο, κατσικίσιο ή αγελαδινό γάλα σε περιοχές με έντονη κτηνοτροφία, όπως η Θράκη. Γευστικά ο τελεμές είναι αναγνωρίσιμος από την πιπεράτη και δροσερή γεύση του. Συχνά μπαίνει τριμμένος σε πίτες για να δώσει πιο έντονη γεύση ενώ καταναλώνεται και ως επιτραπέζιο τυρί. Κόβεται σε μεγάλα κομμάτια και η συντήρησή του γίνεται αποκλειστικά σε δοχεία από λευκοσίδηρο, μέσα σε άλμη. Η διαφορά του με τη φέτα έχει να κάνει με τον τρόπο παρασκευής και το αλάτισμα. Θα λέγαμε πως ο τελεμές είναι μάλλον πιο συμπαγής και πιο όξινος. Η λιπαρότητά του εξαρτάται από το γάλα και τον τρόπο παρασκευής του.

Τελεμές