Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Τα ξηρά σύκα Ταξιάρχη προέρχονται από συκόδεντρα της «σμυρνέικης» ποικιλίας και παράγονται αποκλειστικά στη γεωγραφική ζώνη των κοινοτήτων Ταξιάρχη, Νέου Πύργου, Αγ. Γεωργίου, Ωρεών, Ιστιαίας, Καμαριών και Καστανιώτισσας της Βόρειας Εύβοιας, μέσα στην οποία γίνονται οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, μεταποίησης και συσκευασίας των σύκων. Καλλιεργούμενα με βάση τις τοπικές παραδοσιακές μεθόδους των συκοκαλλιεργητών της υπό συγκεκριμένες οδηγίες και κανονισμούς, διατίθενται σε δύο τύπους: αυτά που έχουν περάσει τεχνητή λεύκανση και εκείνα που διατηρούν το φυσικό σκούρο χρώμα τους.

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη