Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Σταφίδα Ηλείας ΠΓΕ

Η σταφίδα Ηλείας ανήκει στην ευρύτερη ποικιλία της Κορινθιακής σταφίδας. Παράγεται αποκλειστικά στον Νομό Ηλείας της Πελοποννήσου και προέρχεται από ρώγες σταφυλιών που έχουν αποξηρανθεί με φυσικό τρόπο (στον ήλιο ή τη σκιά). Τα στοιχεία που διακρίνουν τη σταφίδα Ηλείας είναι το σκούρο χρώμα της, το στρογγυλό και οµοιόµορφο σχήμα της ρώγας και η μεγάλη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και τρυγικό οξύ. Παράλληλα έχουν αναγνωριστεί η θρεπτική και η βιολογική αξία της.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνέβαλαν στην αναγνώρισή της σταφίδας Ηλείας από το 2011 ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

Σταφίδα Ηλείας ΠΓΕ