Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Ακτινίδιο Σπερχειού ΠΟΠ

Το ακτινίδιο Σπερχειού ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα προϊόντα του είδους του χάρη στη γεύση, την αντοχή, αλλά και το ιδιαίτερο πράσινο χρώμα που διαθέτει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν στην αναγνώρισή του κατά το 1993 ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Ακτινίδιο Σπερχειού ΠΟΠ