Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Παστό χοιρινό Αρκαδίας

Το παστό χοιρινό Αρκαδίας είναι κρέας χοίρου, κόκκινου χρώματος, βρασμένο και τοποθετημένο σε πήλινο δοχείο. Το χοιρινό κρέας, αφού βράσει, τοποθετείται σε λαγήνα (πήλινο δοχείο) και σκεπάζεται με αρκετό στρώμα λίπους. Στη συνέχεια κλείνεται το στόμιο με πανί και τοποθετείται από πάνω μια πέτρα. Σε αυτή τη μορφή διατηρείται ως το καλοκαίρι. Η διατήρηση του χοιρινού κρέατος είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από το Βυζάντιο για τον τρόπο παρασκευής και παστώματος καθώς και για την ποιότητα των παστών χοιρινών. Στην Αρκαδία τα χοιροσφάγια λάμβαναν χώρα τις Απόκριες αντίθετα από όλη την Ελλάδα, που η πραγματοποίησή τους γινόταν τα Χριστούγεννα.

Παστό χοιρινό Αρκαδίας