Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Ροδάκινα Νάουσας

Τα ροδάκινα Νάουσας είναι υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλονται στο μικροκλίμα του Βερμίου, στο έδαφος, το νερό και στην τεχνική καλλιέργειας της ροδακινιάς. Τα ροδάκινα Νάουσας έχουν έντονο χρώμα με ιδιαίτερη γεύση και άρωμα, μέγεθος από μέσο έως μεγάλο και αντοχή κατά την μεταφορά. Παρουσιάζουν τοπικές ιδιαιτερότητες που καθιέρωσαν τα Ελληνικά ροδάκινα στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η καλλιέργεια της ροδακινιάς στην περιοχή της Νάουσας έχει παράδοση πολλών ετών. Η συστηματική φύτευση οπωρώνων ροδακινιάς έγινε το 1927. Η πρώτη ποικιλία που καλλιεργήθηκε ήταν η ELBERTA που οριοθετεί τη συστηματικότητα της καλλιέργειας.

Ροδάκινα Νάουσας