Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Πορτοκάλια Άρτας ΠΟΠ

Τα πορτοκάλια Άρτας είναι ιδιαίτερα νόστιμα πορτοκάλια, με πολύ χυμό. Ωριμάζουν περί τα τέλη Δεκεμβρίου και διατηρούνται σε καλή κατάσταση μέχρι το θέρος. Η καλλιέργεια των πορτοκαλιών Άρτας άρχισε μετά τον 19ο αιώνα. Τα πορτοκάλια Άρτας χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή χυμών. Το λατινικό τους όνομα είναι Citeus Aurantium.

Πορτοκάλια Άρτας ΠΟΠ