Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μανούρι Θεσσαλίας & Μακεδονίας ΠΟΠ

Είναι φρέσκο μαλακό τυρί με συμπαγή δομή, σχήματος κυλινδρικού χωρίς εξωτερικό περίβλημα και οπές, χρώματος λευκού με πλούσια, λιπαρή, δροσερή και γλυκιά γεύση και χαρακτηριστικό άρωμα γάλακτος. Έχει χαρακτηρισθεί ως προϊόν ΠΟΠ με περιοχές παραγωγής την Θεσσαλία, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Το μανούρι, χαρακτηριστικός τύπος παχιάς μυζήθρας, παρασκευάζεται με θέρμανση πρόβειου ή κατσικίσιου τυρογάλακτος ή μίγματος αυτών, στο οποίο προστίθεται (πρόσγαλα) πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα ή η κρέμα τους.

Μανούρι Θεσσαλίας & Μακεδονίας ΠΟΠ