Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μαλαξιά Άνδρου

Η Μαλαξιά είναι μαλακό τυρί που προέρχεται από την Άνδρο. Παρασκευάζεται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα (καθώς και από μείγμα αυτών των δύο) και στο ζύμωμά του προστίθεται και αλάτι, ενώ προαιρετικά καλύπτεται με πανί ποτισμένο στη ρακή. Λόγω της υφής του χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την παρασκευή διαφόρων πιτών.

Μαλαξιά Άνδρου