Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Ξινομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ

Η ξινομυζήθρα Κρήτης είναι μαλακό τυρί τυρογάλακτος, με όξινη έως υπόξινη γεύση, αλοιφώδες, με κόκκους στη μάζα του, χρώματος λευκού, χωρίς σχήμα, οπές και εξωτερικό περίβλημα. Έχει χαρακτηρισθεί ως προϊόν ΠΟΠ με περιοχή παραγωγής την Κρήτη.

Ξινομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ