Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Κονσερβολιά Άρτας ΠΓΕ

Η Κονσερβολιά Άρτας ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια της κονσερβολιάς, που αποτελεί την – χρονολογικά – πιο διαδεδομένη ποικιλία επιτραπέζιας ελιάς στην Ελλάδα.

Η κονσερβολιά Άρτας καλλιεργείται και συλλέγεται σε ολόκληρη την επικράτεια του Νομού Άρτας κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και φέρει από το 1996 ένδειξη Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι μεγαλόκαρπη, έχει  στρογγυλό μέχρι ωοειδές σχήμα και παράγει κατά κύριο λόγο πράσινες ελιές σε άλμη και φυσικές µαύρες ελιές, επίσης σε άλμη.

Κονσερβολιά Άρτας ΠΓΕ