Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μήλα Καστοριάς

Τα μήλα Καστοριάς ευδοκιμούν στην περιοχή του όρους Βίτσι, κοντά στη λίμνη της Καστοριάς, μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον που τους χαρίζει μοναδική γεύση, υπέροχο άρωμα και ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Περιλαμβάνουν διάφορες ποικιλίες ανάλογα με το μέγεθος και το χρώμα, από τις οποίες οι κυριότερες είναι οι Red Chief, Super Chief, Golden Delicious κ.ά.

Μήλα Καστοριάς