Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μέλι Κρήτης

Το μέλι Κρήτης είναι θυμαρίσιο μέλι και ανάλογα με το άνθος προέλευσης έχει και ιδιαίτερη ονομασία π.χ. πευκόμελο, ρεικόμελο. Το μέλι αυτό έχει το μεγαλύτερο ιξώδες από τις υπόλοιπες ποικιλίες στην Ελλάδα, έχει ξανθό χρώμα και δεν περιλαμβάνει ξένες προσμίξεις (καθαρό μέλι). Η εξαγωγή του Μελιού Κρήτης γίνεται με την κλασσική μέθοδο της φυγοκέντρησης. Το μέλι της Μελέχας (μέλι+έχω) του Ακρωτηρίου των Χανίων είναι ονομαστό ήδη από τον 190 αιώνα π.Χ..

Μέλι Κρήτης