Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μέλι Ελάτου Βανίλια-Μαινάλου ΠΟΠ

Το μέλι Ελάτης Μαινάλου-Βανίλια προέρχεται κυρίως από το έλατο σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή είναι από ανθόμελο (όχι ανώτερο του 20%) από άνθη της περιοχής. Οι ποικιλίες ταυτίζονται με τις οργανοληπτικές του ιδιότητες, που εξαρτώνται κάθε φορά από την διατροφή των μελισσών (θυμόμελο, ανθόμελο κλπ). Έχει υγρασία 15% και φαινομενική ζαχάρωση μεγαλύτερη του 10% που οφείλεται στον τρισακχαρίτη μελιζιτάλη. Το μέλι Ελάτου Μαινάλου Βανίλια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη καλή γεύση και ξεχωριστή εμφάνιση, με ανοιχτό χρώμα και δημιουργεί την αίσθηση ανταυγειών παρουσιάζοντας μια αδιαφάνεια γαλάκτωση – περλέ.

Μέλι Ελάτου Βανίλια-Μαινάλου ΠΟΠ