Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Κορινθιακή Σταφίδα ΠΟΠ

Τον Αύγουστο του 1925 ιδρύεται ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (Α.Σ.Ο.) για την προστασία της καλλιέργειας και εμπορίας της Κορινθιακής Σταφίδας και παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σταφίδα. Οι κύριες κατηγορίες της, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με την ποιότητά τους, είναι, κατά σειρά προτεραιότητας η “Vostizza”, η “Gulf” και η “Provincial”. Η ποιότητα “Βοστίτσα” έχει καταχωρηθεί ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) από το 1993 και θεωρείται ως η ανώτερη ποιότητα Κορινθιακής σταφίδας και ξεχωρίζει για το υπέροχο άρωμα και την μοναδική γεύση της.

Κορινθιακή Σταφίδα ΠΟΠ