Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μπάτζος ΠΟΠ

Ημίσκληρο έως σκληρό λευκό τυρί άλμης, σε κομμάτια με διάσπαρτες τρύπες, με ευχάριστη υπόξινη, ελαφρά πικάντικη και πολύ αλμυρή γεύση. Έχει χαρακτηρισθεί ως προϊόν ΠΟΠ και παράγεται στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, από γάλα πρόβειο (ελαφρά αποβουτυρωμένο), κατσικίσιο ή μίγματά τους.

Μπάτζος ΠΟΠ