Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Μήλα Ροδοχωρίου

Τα μήλα Ροδοχωρίου παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, όπως σχήμα επίμηκες με εμφανείς τις ηπατοειδείς αποφύσεις, χρώμα έντονο βαθύ κόκκινο με γραμμώσεις, μέγεθος κανονικό μέσο- μεγάλο, γεύση, άρωμα ιδιαίτερης λεπτότητας. Είναι τραγανό και διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ποικιλίες των μήλων Ροδο χωρίου είναι Red-Delicius, Golden- Delicius, Jona- Gold και Ojar- Gold. Οι πρώτες συντηρητικές φυτείες έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του ’50 (1952) με βασική ποικιλία την Μπέλφορτ (Πέλλα), ενώ συγχρόνως άρχισε η φύτευση και των λοιπών ποικιλιών του αγροκτήματος Ροδοχωρίου. Τα μήλα Ροδοχωρίου χρησιμοποιούνται κυρίως ως επιτραπέζιο φρούτο.

Μήλα Ροδοχωρίου