Πληροφορίες
Προμηθευτές
Φωτογραφίες

Ανθότυρο

Το ανθότυρο Θεσσαλίας είναι μαλακό τυρί που παρασκευάζεται από ένα μείγμα τυρογάλακτος και φρέσκου γάλακτος. Το γάλα από το οποίο παράγεται είναι πρόβειο ή κατσικίσιο. Έχει λευκό ή υπόλευκο χρώμα, συμπαγή δομή, ελάχιστο αλάτι και απαντάται χωρίς επιδερμίδα.

Έχει μέγιστη υγρασία 70% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα 65% επί ξηρού. Χρησιμοποιείται ως επιτραπέζιο τυρί αλλά και ως τριμμένο.

Ανθότυρο