Πληροφορίες
Φωτογραφίες

ΞΕΕ: Στόχος τα 450 ξενοδοχεία στο «Ελληνικό Πρωινό» – EURO2DAY

Ήδη προσφέρουν «Ελληνικό Πρωινό» 252 ξενοδοχεία και σε ορίζοντα τριετίας υπάρχει η πρόβλεψη το πρόγραμμα του Ξ.Ε.Ε. να προσφέρεται σε 1.000 ξενοδοχεία. Επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί 16 «Πρότυπα Ελληνικού Πρωινού» σε όλη τη χώρα.

Τέσσερις τιμώμενες περιοχές φιλοξενήθηκαν στο χώρο του «Ελληνικού Πρωινού», η Κρήτη με 43 ξενοδοχεία ήδη ενταγμένα στο πρόγραμμα του Επιμελητηρίου, η Κέρκυρα, η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η Δυτική Μακεδονία.