Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Τιμητικές Διακρίσεις Ενώσεων & Συλλόγων Ξενοδόχων: “Τρία Χρόνια Ελληνικό Πρωινό” εκδήλωση στη Μεγάλη Βρεταννία

Τιμητικές διακρίσεις στις Ενώσεις/ Σύλλογους/ Σύνδεσμους Ξενοδόχων που συνέβαλλαν στην υπογραφή των 15 πρώτων Τοπικών Συμφώνων Ελληνικού Πρωινού.