Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Προβολή επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων – ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Προβολή επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων σε ξενοδοχεία και τουριστικές εκθέσεις προβλέπει η συνεργασία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.