Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα “Ελληνικό Πρωινό” στην Αλεξανδρούπολη – ΑΓΩΝΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Το Τοπικό Σύμφωνο «Ελληνικού Πρωινού» παρουσιάστηκε στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του «Ελληνικού Πρωινού Θράκης» την Κυριακή 19 Μαΐου 2013.