Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Οι σημαντικότερες διοργανώσεις του 2012 – FOOD SERVICE

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συνθήκης, οι κλαδικές εκθέσεις στην ελληνική και στη διεθνή αγορά μπορούν να αποτελέσουν το όχημα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς νέες ευκαιρίες συνεργασιών αλλά και εξαγωγών έρχονται στο προσκήνιο!