Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Να αγαπήσουμε τον τόπο και τον πολιτισμό μας – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ

Εξαιρετικά δύσκολο είναι να γίνουν προβλέψεις για την έκβαση της τουριστικής περιόδου του 2012, καθώς όλα είναι μια ρουλέτα.