Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Μητρώο παραγωγών που συνεργάζονται με το πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό ετοιμάζει το ΞΕΕ – AGROTYPOS

Για την ιδέα, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν αρχικά αλλά και την πορεία του προγράμματος Ελληνικό Πρωινό, μίλησεκατά την διάρκεια του 9ου συνεδρίου IMIC,στη Σαντορίνη, ο επικεφαλής του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και μέλος ΔΣ του ΞΕΕ κ. Γιώργος Πίττας.