Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Καλό…κομμάτι για όλους το ελληνικό πρωινό – AGRENDA

«Πάμε να χτυπήσουμε το θυμικό. Εκεί στη γεύση της πάριζας, στο σαλάμι αέρος και σε όλα αυτά. Γιατί ένας που έχει φάει κάποτε σαλάμι αέρος και του το ξαναδώσεις, θα γίνει μια έκρηξη στο μυαλό του και θα του βγουν όλες οι αναμνήσεις από το παρελθόν του»