Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Γαστρονομία: θεμέλιο του τουρισμού – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η γαστρονομία μπορεί να γίνει το ισχυρό χαρτί για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα, ήταν το συμπέρασμα του συνεδρίου «Τουρισμός και γαστρονομία, το επόμενο βήμα», που ολοκληρώνεται σήμερα στη Σαντορίνη.