Πληροφορίες
Φωτογραφίες

“Εργαλείο” προσέλκυσης τουριστών η καθιέρωση του ελληνικού πρωινού – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σημαντικά οικονομικά οφέλη θα έχουν οι ξενοδόχοι που θα καθιερώσουν το ελληνικό πρωινό στις μονάδες τους, σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.