Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Επεκτείνεται το “Ελληνικό Πρωινό” – ΒΡΑΔΥΝΗ

Με ταχείς ρυθμούς εξαπλώνεται το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό». Ήδη έχουν ενταχθεί 67 ξενοδοχεία, με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο να θέτει ως στόχο τη συμμετοχή 350 ξενοδοχείων μέχρι το τέλος του 2013 και 1.000 σε ορίζοντα τριετίας.