Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό Πρωινό σε 410 ξενοδοχεία – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στα 410 έφτασαν τα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Ελληνικό Πρωινό” που τρέχει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν εντάξει την τοπική κουζίνα και σύμφωνα με το ΞΕΕ, με τον τρόπο αυτό επενδύουν τα ξενοδοχεία στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και δημιουργούν οικονομικά οφελή στις τοπικές κοινωνίες.