Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό πρωινό σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας – ΤΟ ΒΗΜΑ

Πρωτοβουλία για την καθιέρωση του ελληνικού πρωινού σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας αναλαμβάνει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), όπως είπε ο εκπρόσωπος του ΞΕΕ Γιώργος Πίττας, στην παρουσίαση προτάσεων για το ελληνικόπρωινό από σεφ ξενοδοχείων και εστιατορίων στην εκδήλωση ”Κalimera! with taste” της 42ης έκθεσης Xenia.