Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό πρωινό – TRAVELPRESS

Τη δημιουργία και καθιέρωση ενός νέου ελκυστικού εμπορικού σήματος, αυτό του«ελληνικού πρωινού», με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕλληνικούΤουριστικού προϊόντος, επιδιώκει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, με την πρότασήτου να προσφέρεται στα ξενοδοχεία «πρωινό από ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα».