Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό Πρωινό στη Θεσσαλονίκη – ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Συνολικά 250 ξενοδοχεία θα έχουν ενταχθεί μέχρι το τέλος του 2013 στο πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τον Πρόεδρό του Γιώργο Τσακίρη