Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό πρωινό: Νέα πνοή στην τοπική τουριστική οικονομία – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το Ελληνικό Πρωινό φέρνει στο προσκήνιο τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, εμπλουτίζοντας την τουριστική εμπειρία των ξένων επισκεπτών στη χώρα και ενισχύοντας ταυτόχρονα τον πρωτογενή τομέα και τις τοπικές οικονομίες.