Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό πρωινό: μια πρωτοβουλία με όραμα – FOOD SERVICE

Με στόχο την ένταξη 350 ξενοδοχείων στο πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό» μέχρι το τέλος του 2013, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τη σχέση μεταξύ της τουριστικής δραστηριότητας και της τοπικής κοινωνίας.