Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό Πρωινό από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος – ΤΟ ΒΗΜΑ online

Tο «Ελληνικό Πρωινό Θεσσαλονίκης», το 13ο κατά σειρά πρότυπο «Ελληνικού Πρωινού» του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης Philoxenia.