Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Ελληνικό πρωινό – ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Με στόχο την ανάδειξη του άφθονου γαστρονομικού πλούτου όλων των περιοχών της Ελλάδας, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) επιτελώντας το θεσμικό του ρόλο, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική ξενοδοχία με σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ένα από τα οποία είναι το πρόγραμμα του «Ελληνικού Πρωινού».