Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Διεθνές brand name το ελληνικό πρωινό – ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Να δημιουργήσει ένα γαϊτανάκι θετικών εντυπώσεων, το οποίο θα είναι επικερδές τόσο για τους ξενοδόχους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας και εν γένει για την ελληνική οικονομία, μέσω της ανάδειξης σε παγκόσμιο επίπεδο του ελληνικού πρωινού ως brand επιχειρεί το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και το μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνος του προγράμματος Γιώργος Πίττας.