Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Μαγνησίας (Βόλος – Πήλιο)

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Μαγνησίας (Βόλος- Πήλιο)στο πλαίσιο της 8ης HORECA.