Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Χαλκιδικής

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Χαλκιδικής στο πλαίσιο της 8ης HORECA.