Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Σαντορίνης

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Σαντορίνης στο πλαίσιο της 8ης HORECA.