Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Ρόδου

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Ρόδου στο πλαίσιο της 8ης HORECA.