Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Μεσσηνίας

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της 8ης HORECA.