Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Λέσβου

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Λέσβου στο πλαίσιο της 8ης HORECA.