Πληροφορίες
Φωτογραφίες

8η HORECA (2013) – Ελληνικό Πρωινό της Κω

Περίπτερο & παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού της Κω στο πλαίσιο της 8ης HORECA.