Πληροφορίες
Φωτογραφίες

22η DETROP

Θεσσαλονίκη 7-10 Μαρτίου 2013. Βραβεύσεις στην κατηγορία “Ελληνικό Πρωινό” & παρουσίαση του προγράμματος.