Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Βιοτεχνία Ξηρών Καρπών Αίγινα

Η εταιρεία « Η ΑΙΓΙΝΑ® – Ξηροί Καρποί» είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1952, όταν ο Γιάννης Τζίτζης αποφάσισε να επεξεργάζεται και να τυποποιεί ο ίδιος το φιστίκι που παρήγαγε στα κτήματά του. Για το λόγο αυτό ιδρύει την εταιρεία «Η ΑΙΓΙΝΑ ® – Ξηροί Καρποί», όπου σαν αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή, επεξεργασία (καθάρισμα, διαλογή), ψήσιμο και τυποποίηση του μοναδικού για την Αίγινα προϊόντος.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας (καινούρια μηχανήματα που εισήχθησαν από το εξωτερικό), δημιουργούνται σε ιδιόκτητη έκταση, κοντά στα κτήματα, ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση της παραγωγής με την επεξεργασία και την τυποποίηση.

Η εταιρεία ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που είχε άδεια λειτουργίας, επεξεργασίας και συσκευασίας για το «Φιστίκι Αιγίνης» και το αμύγδαλο. Ήταν η πρώτη που ξεκίνησε την τυποποίηση του φιστικιού της Αίγινας, δίνοντας έτσι υπεραξία στο τοπικό προϊόν. Παράλληλα, λόγω των αγαστών σχέσεων και της εμπιστοσύνης που είχε με τους υπόλοιπους ντόπιους καλλιεργητές, ξεκινά να αγοράζει και να επεξεργάζεται την παραγωγή τους με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραχθείσας ποσότητας του «Φιστικιού Αιγίνης» να περνάει κάθε χρόνο από τα χέρια του.

Το 1989, ο γιός του Γιάννη Τζίτζη, Νίκος, ανέλαβε την εταιρεία και προχώρησε στον πλήρη εκσυγχρονισμό της, με καινούρια μηχανήματα, σύγχρονο τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και συστηματικό έλεγχο της επεξεργασίας. Λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας του, οι σχέσεις με όλους τους παραγωγούς της Αίγινας έγιναν ακόμα πιο στενές και συστηματικές: υπάρχει διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονικών αναλύσεων και μεταφορά τεχνογνωσίας. Η καλλιέργεια βασίζεται πλέον στην γνώση και την τεχνική κατάρτιση, όχι μόνο στην εμπειρία. Η άριστη ποιότητα και το μοναδικό προϊόν συνεχίζουν να είναι οι οδηγοί των προσπαθειών του. Επιστέγασμα όλων αυτών, καθώς και της ποιότητας του ξηρού καρπού «Φιστίκι Αιγίνης- Νίκος Τζίτζης», ήταν η κατοχύρωσή του ως προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προελεύσεως) από τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων – AGROCERΤ.

Τα τελευταία χρόνια, την οικογενειακή παράδοση συνεχίζει η τρίτη γενιά- οι κόρες του Νίκου Τζίτζη, ακολουθώντας τα βήματα του παππού και του πατέρα τους.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 30, Αίγινα

Τηλέφωνο: 22970 23321

email: aiginadrynuts@gmail.com

Website: https://www.aiginadrynuts.com/