Πληροφορίες
Φωτογραφίες

Τιμητικές Διακρίσεις Ενώσεων & Συλλόγων Ξενοδόχων: «Τρία Χρόνια Ελληνικό Πρωινό» εκδήλωση στη Μεγάλη Βρεταννία

Τιμητικές διακρίσεις στις Ενώσεις/ Σύλλογους/ Σύνδεσμους Ξενοδόχων που συνέβαλλαν στην υπογραφή των 15 πρώτων Τοπικών Συμφώνων Ελληνικού Πρωινού.